Proiecte de Hotarare

Convocator si proiect de hotarare sedinta 23 Ianuarie 2017


   Convocator + proiecte sedinta CL 23.01.2017
Convocator si proiect de hotarare sedinta extraordinara 14 Noiembrie 2016


   Convocator Sedinta Extraordinara Noiembrie 2016

   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea participarii Municipiului Codlea la Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 cu proiectul "Sprijin pregatitor pentru facilitarea dezvoltarii comunitatilor marginalizate din Municipiul Codlea - ZOOM", precum si incheierea unui acord de parteneriat
Convocator si proiecte de hotarare sedinta ordinara 22 august 2016


   Materiale Consiliu 1

   Materiale Consiliu 2

   Materiale Consiliu 3

   Materiale Consiliu 4

   Anexa a3 Materiale Consiliu

   Anexe a3 Materiale Consiliu 1
Convocator si proiecte de hotarare sedinta extraordinara 25 Iulie 2016


   Convocator Sedinta Extraordinara Iulie 2016

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna mai 2016.

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind aprobarea implementarii proiectului cu titlul "Extinderea si Reabilitarea Retelei de Drumuri Forestiere in Padurile Municipiului Codlea"

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, rarituri, produse accidentale 1 si produse accidentale 2 - productia 2016

   Preturi Codlea -2 partizi

   Propuneri preturi Codlea - 4 partizi

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind modificarea HCL nr. 46 / 27.08.2012 privind modificarea HCL nr. 17 / 28.02.2011 referitoare la aprobarea asocierii Municipiului Codlea in vederea constituirii Asociatiei "Directia pentru Monitorizarea si Protectia Animalelor ".

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind numirea reprezentantilor si a membrilor supleanti ai Consiliului Local Codlea in cadrul Consiliului de Administratiei al Spitalului Municipal Codlea.

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Codlea in cadrul Consiliilor de Administratie al unitatilor de invatamant din municipiul Codlea.

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Codlea in cadrul AGA a SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL.

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Codlea.
Convocator si proiecte de hotarare sedinta ordinara 18 Iulie 2016


   Convocator Sedinta Ordinara Iulie 2016

   Proiect de hotarare initiat de consilier local Agache Aurel Dionisie, privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali si a modelului semnului distinctiv al calitatii acestora

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna mai 2016.

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind prelungirea contractelor de inchiriere a spatiilor cu alta destinatie in imobilul situat in municipiul Codlea str.Laterala nr. 60

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea privind aprobarea acordarii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioada de 49 de ani asupra suprafetei de 14 mp, inscrisa in CF nr. 8526 Codlea sub nr. 2719 / 2 / 23 proprietatea Statului Roman, catre F.D.E.E. Electrica Distributie Transilvania Sud

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind aprobarea concesionarii cabinetului medical, amplasat la demisolul imobilului situat in municipiul Codlea str.9 Mai nr. 10 ( Spitalul Municipal ), catre PFA Pascanu Raluca - kinoterapeut

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind aprobarea documentatie tehnico-economine " Amenajare parcare 30 de locuri" pe terenul in suprafata de 1657 mp, inscris in CF nr. 105801 Codlea, proprietatea municipiului Codlea.

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind aprobarea implementarii proiectului cu titlul "Extinderea si Reabilitarea Retelei de Drumuri Forestiere in Padurile Municipiului Codlea"

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului si serviciile publice din subordinea consiliului local.

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, rarituri, produse accidentale 1 si produse accidentale 2 - productia 2016

   Preturi Codlea -2 partizi

   Propuneri preturi Codlea - 4 partizi

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind numirea reprezentantilor municipiului Codlea in Consiliul de Coordonare al Asociatiei Unitatilor Administrativ Teritoriale : Municipiul Codlea, Comuna Feldioara, Comuna Crizbav, Comuna Halchiu si Comuna Bod.

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind modificarea HCL nr. 46 / 27.08.2012 privind modificarea HCL nr. 17 / 28.02.2011 referitoare la aprobarea asocierii Municipiului Codlea in vederea constituirii Asociatiei "Directia pentru Monitorizarea si Protectia Animalelor ".

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind numirea reprezentantilor si a membrilor supleanti ai Consiliului Local Codlea in cadrul Consiliului de Administratiei al Spitalului Municipal Codlea.

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Codlea in cadrul Consiliilor de Administratie al unitatilor de invatamant din municipiul Codlea.

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Codlea in cadrul AGA a SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL.

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Codlea.
Convocator si proiecte de hotarare sedinta ordinara 30 mai 2016


   Convocator Sedinta Ordinara Mai 2016

   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea initierii procedurii prealabile ( oportunitate, identificare, evaluare, conditii etc) efectuarii unui schimb imobiliar intre Municipiul Codlea si S.C.ROLEM S.R.L.

   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea conturilor de executie ale U.A.T. Municipiul Codlea pe trimestrul I anul 2016

   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna APRILIE 2016

   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei:"SF Sala de Sport Scoala Gimnaziala nr. 3, Codlea ", precum si a indicatorilor tehnico - economici aferenti

   PROIECT DE HOTARARE privind completarea Anexei nr. 1 la HCL nr.18 din 29.02.2016 privind aprobarea programului de reparatii strazi si trotuare din municipiul Codlea pentru anul 2016

   PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unui spatiu cu alta destinatie decat cea de locuit, situat in imobilul din municipiul Codlea str.Lunga nr.112 - 114 - ca sediu de partid

   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii unui contract de finantare nerambursabila cu Clubul Sportiv Municipal Codlea si inchirierii directe a Bazei sportive a municipiului Codlea pentru desfasurarea activitatilor aferente proiectului

   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului pentru anul 2016
Convocator si proiecte de hotarare sedinta ordinara 25 aprilie 2016


   Convocator

   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, rarituri, produse accidentale 1 si produse accidentale 2- productia 2016

   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei DALI , Avize , Modernizare str. Noua precum si a indicatorilor tehnico - economici

   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea pretului rezultat din raportul de evaluare executat de expert autorizat A.N.E.V.A.R. pentru stabilirea, pornind de la pretul pietei, a redeventei aferente cabinetelor medicale situate la demisolul Spitalului municipal Codlea.

   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea repartizarii cabinetului medical , amplasat la demisolul imobilului situat in mun. Codlea,str. 9 Mai nr. 10 (Spital Municipal), catre dr. Lazar Claudia Sabina

   PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unui spatiu de locuit si teren situat in imobilul din municipiul Codlea str.Laterala nr.60

   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna MARTIE 2016

   PROIECT DE HOTARARE privind aprobare inchirierea pajisti permanente, proprietate privata a municipiului Codlea

   PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea plafonului creantelor fiscale restante care vor fi publicate in conditiile art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala

   PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea HCL nr. 119/17.12.2015 si HCL nr.14/25.01.2016, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 si acordarea de facilitati fiscale.

   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului pentru anul 2016
Convocator si proiecte de hotarare sedinta ordinara 28 martie 2016


   Convocator

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna februarie 2016. C1,C4;

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetelor, precum si a situatiilor financiare pe anul 2015.C1;

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea pentru acordarea / suspendarea acordarii contravalorii financiare a Normei de hrana nr. 6, respectiv a Normei de hrana nr. 12 B, personalului Serviciului Politia Locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Codlea .C1;

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind desemnarea reprezentantului municipiului Codlea in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare in domeniul apei din judetul Brasov.C1,C2, C3, C4, C5;

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind aprobarea conditiilor de preluare a strazilor particulare din municipiul Codlea.C2;

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind aprobarea conditiilor de preluare a strazilor particulare din municipiul Codlea.C2; - ANEXA

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind aprobarea alocarii sumei de 19.800 lei de la bugetul local al anului 2016 pentru asistarea si ingrijirea in centre rezidentiale a persoanelor cu dizabilitati care se gasesc in situatii de dificultate.C1,C4 ;

   Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Codlea, privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor de stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale, pentru copiii care provin din familii devaforizate din municipiul Codlea si de solutionare a situatiilor identificate. C5;

   Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor de stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale, pentru copiii care provin din familii devaforizate din municipiul Codlea si de solutionare a situatiilor identificate

   Regulament privind acordarea/suspendarea acordarii contravalorii financiare a Normei de hrana nr. 6, respectiv a Normei de hrana nr. 12 B, personalului Serviciului Politia Locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Codlea
Convocator si proiecte de hotarare sedinta ordinara martie 2016


   Convocator sedinta extraordinara martie 2016

   Proiect de hotarare aprobare buget 2016

   Proiect de hotarare aprobare excedent 2016
Convocator si proiecte de hotarare sedinta ordinara februarie 2016


   Spitalul Municipal Codlea - Adresa Inaintare 19.02.2016

   Anexa nr.1 la HCL programul de reparatii strazi, zone din cartiere si trotuare pentru anul 2016

   Convocator sedinta ordinara februarie 2016

   Nota de fundamentare 2016

   Organigrama 2016

   Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2016

   Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna ianuarie 2016

   Proiect de hotarare privind aprobarea programului de reparatii strazi si trotuare din municipiul codlea pentru anul 2016

   SC Gimnaziala 2 Sala Sport

   SC Gimnaziala Socio Educativa 2

   SF iluminat Cart Magurii

   Structiura-propusa-codlea
Proiecte de hotarari sedinta ordinara ianuarie 2016


   PH- BVC OCOL 2016

   Proiect de hotarare - evaluare cabinet medical

   Proiect de hotarare - aprobare PUZ piscicol

   Proiect de hotarare - retea scolara

   Proiect de hotarare - Administrare Casa de Cultura

   Proiect de hotarare - aprobare decontare naveta profesori DEC 2015

   Proiect de hotarare - repartitie spatiu

   Proiect de hotarare - prima inscriere str. Noua

   Proiect de hotarare - prima inscriere str.Crizantemelor

   Proiect de hotarare - schimbare destinatie

   Proiect de hotarare - vanzare teren Noua

   Proiect de hotarare - vanzare teren Rampei
Proiecte de hotarari 2015


   Terenuri gradini infundate mihai viteazu

   Tarif Stabilit pe mp

   Subventie Fundatia Rafael 2015

   Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 Anexa

   Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

   Organigrama Casa de Cultura

   Aviz PUZ locuinte Politaru

   Aprobare conturi de executie trim IV 2015

   Aprobare decontare naveta profesori

   Anularea creantelor mai mici 40 lei 2015

Primaria Codlea

  •    Primar: Cătălin George Muntean
  •    Viceprimar: Cimpeanu Paul Mihai
  •    Secretar: Voicu Ciprian