Procese verbale sedinte Consiliul Local

   Procese Verbale CL Iunie - Decembrie 2016

PROCES VERBAL nr. 6 Incheiat azi 30 mai 2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului municipal Codlea

In conformitate cu prevederile art.39 alin 1 din Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare, primarul municipiului Codlea a convocat in sedinta ordinara membrii consiliului local la sediul UAT Municipiul Codlea in data de 30.05.2016 ora 16. Au dat curs convocarii fiind prezenti un numar de 18 consilieri locali, absentand motivat un consilier local dl.Rabocskai Raou

PROCES VERBAL nr. 1 Incheiat azi 25 iunie 2016 cu ocazia sedintei de constituire a Consiliului municipal Codlea

In conformitate cu prevederile art.30 alin 1, art.32, art.90 din Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 1 din OG 35 / 2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale cu modificarile si completarile ulterioare, Prefectul Judetului Brasov a emis Ordinul nr. 535 / 22.06.2016 privind convocarea consilierilor locali si j

PROCES VERBAL nr. 11 Incheiat azi 29 august 2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului municipal Codlea

JUDETUL BRASOV Consiliul local al municipiului Codlea PROCES VERBAL nr. 11 Incheiat azi 29 august 2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului municipal Codlea In conformitate cu dipozitiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 RA privind administratia publica locala, p

PROCES VERBAL nr. 9 Incheiat azi 29 iulie 2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului municipal Codlea

JUDETUL BRASOV Consiliul local al municipiului Codlea PROCES VERBAL nr. 9 Incheiat azi 29 iulie 2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului municipal Codlea.In conformitate cu dispozitiile art.39 alin(1) din Legea 215/2001 RA privind administratia publica locala primarul Mun. Codlea a convocat membrii Consiliului Local in sedinta ordinara, pt. data de 29

PROCES VERBAL nr. 8 Incheiat azi 25 iunie 2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului municipal Codlea

JUDETUL BRASOV Consiliul local al municipiului Codlea   PROCES VERBAL nr. 8 Incheiat azi 25 iunie 2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului municipal Codlea


  • Pagina 1 din 2

Primaria Codlea

  •    Primar: Cătălin George Muntean
  •    Viceprimar: Cimpeanu Paul Mihai
  •    Secretar: Voicu Ciprian

Consiliul Local