Municipiul Codlea - Istorie, Demografie, Obiective turistice, Personalitati, Coordonate

Codlea (în dialectul săsesc Zeöedăn, Zuidn, Tsâdn, în germană Zeiden, Schwarzberg, Schwarzhügel, în maghiară Feketehalom, Feketehegy) este un municipiu din județul Brașov, Transilvania, România.

Are o populație de 24.256 locuitori (în anul 2002).Primarul Municipiului Codlea este Cătălin George Muntean.

Coordonate: 45°41′51″N 25°26′38″E

ISTORIE

Între anii 1211-1225 în Țara Bârsei se aflau Cavalerii Teutoni. Pentru apărarea țării, aceștia au ridicat 5 cetăți, printre care și Cetatea Neagră (Schwarzburg)  pe un vârf de deal, de 980m, aflat la poalele Măgurii Codlei. Cetatea se afla la așa-zisul „Sachsenweg” (drum al Sașilor), drum care lega Țara Bârsei  de Provincia Sibiului. Cetatea este menționată prima dată în documente, în anul 1265 ca „castro Feketewholum”. După retragerea teutonilor, cetatea intră sub ocrotirea regelui maghiar Béla al IV-lea al Ungariei .

Probabil că la invazia tătarilor din 1345, Cetatea Neagră a fost distrusă și nu a mai fost reconstruită.

Se presupune că așezarea Codlea a fost fondată de coloniști germani în perioada în care Ordinul Teutonilor mai activa în Țara Bârsei. Localitatea a fost concepută ca sat cu o singura stradă, al cărui centru era reprezentat de o piață cu o biserică. Într-un document, emis la 19 noiembrie 1377, localitatea este menționată pentru prima dată ca „Cidinis”. În 1794 Georg Draudt, numește ca prima dată, legată de acest loc, anul 1335, când tătarii au distrus Codlea. Pe hotarul Codlei există nume de câmpuri ca Toindorf sau Arlsdorf, probabil nume ale unor sate, distruse de mongoli la sfârșitul seculului al XIII-lea sau începutul secolului al XIV-lea, ale căror pământuri au revenit în cele din urmă Codlei. Codlea reprezenta în evul mediu unul din cele „5 scaune” de judecată din Țara Bârsei, de care ținea și Vulcan și poate localitățile menționate anterior, dar dispărute.

În timpul primului Război Mondial în anul 1916, după intrarea trupelor romăne în Transilvania, o parte din sașii Codlei s-au refugiat în Valea Hârtibaciului (Harbachtal) și chiar în Banat. Din rândul sașilor din Codlea, au căzut sau au fost declarate dispărute 101 persoane în timp ce 522 persoane s-au întors acasă. O placă comemorativă se află în incinta curții Bisericii fortificate. La trecerea trupelor române prin Codlea, viceprimarul localității Michael Königes, reușește să preîntâmpine acestea, astfel scutiind localitatea de incendii și jafuri.

În al Doilea Război Mondial ca. 400 de sași ai localității sunt încadrați în Wehrmacht și în Waffen-SS.

Demografie

Evoluția populației la recensăminte:

Evoluția populației din Codlea între anii 1850–1992.

Obiective turistice

 • Biserica Evanghelică-Luterană, monument de factură romanică (sec.XIII), refăcută gotic în secolul al XV-lea. Este înconjurată în secolul al XV-lea cu o puternică incintă punctată de turnuri prismatice  (unele in pupitru) și prevăzută cu zwinger. Clopotnița, înaltă de 65 m, cu cele patru clopote se află la sud-est de biserică. În 1794 turnul a primit un coif în formă de bulb de ceapă, specific stilului baroc. La 28 septembrie 1892 pastorul Michael Türk a sfințit cele patru clopote noi (2013 kg, 964 kg, 593 kg și 188 kg). Trei dintre acestea au trebuit predate în 1916 armatei austro-ungare spre a fi topite, parohiei rămânându-i numai cel de-al doilea (ca marime) clopot. În 1923 au fost comandate trei clopote noi , care au fost sfințite la 18 martie 1923 de pastorul Johannes Reichart. Aceste clopote cântăreau 1879, 580 și ? kg. Între 1972-1982 ample lucrări de restaurare, posibile mai ales datorită intervenției voluntare a celor 26 Zeidner Nachbarschaften (vecinătăți ale codlenilori). Așa a apărut în 1972 un „Gemeinschaftsraum” (sală de întîlniri), iar în 1975 fundația „Eduard Morres” pe partea vestică. Pe rând s-a realizat restaurarea zidurilor, a turnului dogarilor și a turnului țesătorilor și în sfârșit între iulie-noiembrie 1982 renovarea cuprinzătoare a clopotniței.
 • Biserica Ortodoxă și cimitirul românesc, au fost construite pe locul lor de azi în 1783, cu permisiunea împăratului și cu ajutorul unei donații a negustorului brașovean, Ioan Boghici precum și a contribuțiilor comunității. Cimitirul ortodox s-a extins de mai multe ori în cursul anilor.
 • Ștrandul Codlei, este amenajat de Zeidner Verschönerungsverein (asociația codleană pentru înfrumusețare) în anii 1903-1904. Bazinul este alimentat de un izvor al Goldbach-ului (pârâul de aur), a cărui apă are o temperatură constantă de 18 °C. În 1905 este amenajat hanul din pădure. Între 1932 -1936  sub conducerea lui Thomas Dück și datorită intervenției voluntare a tineretului, a corului bărbătesc, a „Nachbarschaften” (vecinătate) și a colectivelor diferitelor întreprinderi este lărgit bazinul la 50 m lungime.

 

Personalități

 • Albert Ziegler (1888–1946), pilot
 • Aurel Bordenache (1902–1987), pictor, sculptor, grafician
 • Eduard Morres (1884–1980), pictor
 • Michael Königes (1871–1955), scriitor
 • Draga Paler, pictoriță

sursa:wikipedia.ro

 

Primaria Codlea

 •    Primar: Cătălin George Muntean
 •    Viceprimar: Cimpeanu Paul Mihai
 •    Secretar: Voicu Ciprian

Consiliul Local