PROCES VERBAL nr. 6 Incheiat azi 29 aprilie 2013 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului municipal Codlea

JUDETUL BRASOV

Consiliul local al municipiului Codlea

PROCES VERBAL nr. 6

Incheiat azi 29 aprilie 2013

cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului municipal Codlea

In conformitate cu dispozitiile art.39 alin1 din L215/2001 RA privind administratia publica locala primarul Mun. Codlea a convocat membrii Consiliului Local in sedinta ordinara, pt. data de 29 aprilie  2013, ora 16, la sediul Primarie Mun. Codlea .

Au dat curs convocarii, fiind prezenti la sedinta un numar de 18 membrii ai Consiliului Local.

A absentat motivat (plecat din localitate )1( unu) consilie local , respectiv Pop Mircea .

Au participat de drept :

  • dl. Muntean Catatlin – primarul Mun.Codlea
  • dl. Rotaru Vasile – secretarul Mun.Codlea.

Sedinta a avut caracter public .

Potrivit celor hotarate in precedenta sedinta in plen, actuala sedinta va fi condusa( in calitate de presedinte de sedinta )  d-na consilier local Nica Corina.

Descarca tot procesul verbal