Cuvinte putine care spun multe - Catalin Muntean, primarul municipiului Codlea

Doresc sa raspund cetatenilor de buna credinta vis a vis de atacurile si denigrarile proliferate de unele persoane la adresa mea.
Astfel voi prezenta succint toate informatiile necesare pentru a lamuri onestitatea deciziilor luate si oportunitatea investitiilor efectuate.
Amenajarea, reamenajarea, modernizarea si intretinerea spatiilor verzi, au fost atribuite S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEA S.R.L., in baza HCL nr. 108/05.08.2011, cand eu nu eram la conducerea primariei.

Spatiile verzi existente erau intretinute necorespunzator, fara valoare peisagistica, neudate sistematic, cauza fiind lipsa personalului de specialitate si a utilajelor necesare, motiv pentru care, cu acordul primariei, in baza clauzelor contractuale, serviciul a fost contractat catre o firma specializata analizandu-se patru oferte. In urma subcontractarii beneficiile unei zone verzi moderne si bine intretinute sunt vizibile, iar economiile pe lucrare, considerabile - aproximativ 32 miliarde lei la o suprafata de 9180 mp. Daca ne-am raporta la cei 60.000 mp zona verde, pe care Codlea o detine, economia s-ar situa la aproximativ 200 miliarde lei, adica 4,3 milioane de euro.

Un alt aspect de retinut este cel referitor la sumele vehiculate aferente acestor lucrari. Tin sa precizez ca in baza HCL nr. 35 / 08.08.2012 privind rectificarea bugetului U.A.T. Municipiul Codlea, pentru subcapitolul intretinere gradini publice, parcuri si zone verzi, a fost alocata suma de 736 mii lei ce viza un cumul de activitati:
" obiecte de inventar : banci si cosuri de gunoi;
" toalete ecologice;
" curatenie stradala;
" intretinere si modernizare zone verzi ( 500 mii lei)
Informatiile vehiculate precum ca s-au alocat 8 miliarde lei vechi unei firme a carei actionari sunt rude cu mine, sunt total eronate si nu au menirea decat de a dezinforma.

De asemenea tin sa comunic cetateniilor ca s-au negociat oferte si pentru alte capitole in care s-au inregistrat reduceri semnificative ale costurilor astfel :
1. .deszapezirea : in urma negocierii, comparativ cu anii anteriori s-a obtinut o reducere pe ora de deszapezire cu utilaj profesional de la 195 ron/ora la 150 ron/ora pe timp de noapte, precum si de la 167 ron/ora la 130 ron/ora pentru timp de zi. In ceea ce priveste materialul antiderapant ( margaritar) si aici reducerea a fost semnificativa, de la 63 ron/mc la 33 ron/mc. Transportul materialului antiderapant a fost redus de la 2100 ron/cursa la 1600 ron/cursa in conditiile in care pretul carburantilor a crescut semnificativ.
2. .achizitionarea si refacerea mobilierului urban: montarea bancilor si a cosurilor de gunoi s-a facut la jumatate de pret fata de cele montate in vechea administratie, la o calitate net superioara ( o banca montata costa acum 516 ron fata de 1200 ron)
Anexez in sustinerea celor mentionate preturile practicate de catre vechea administratie si cele negocitate de catre mine.
Totodata au fost efectuate activitati de audit la Clubul Sportiv Municipal Codlea, la Casa de Cultura, urmand a extinde controalele de audit si la S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEA S.R.L. si OCOLUL SILVIC CODRII CETATII. Urmeaza ca odata cu intoarcerea din concediu a auditorului intern, respectiv data de 16.10.2012, sa se efectueze un audit si la Politia Locala Codlea.

Am deja in vedere incetarea unor contracte paguboase pentru administratia locala. De asemenea s-au facut lucrari de imprejmuire a pubelelor de gunoi in 12 locatii, urmand ca actiunea sa fie finalizata la inceputul anului viitor.
Consider ca toate cele mai sus prezentate arata in mod evident ca noua administratie nu face altceva decat sa lucreze in mod eficient la planurile de transformare ale orasului in beneficiul cetatenilor, fara interese obscure sau personale, asigurand transparenta deciziilor prin informarea periodica a locuitorilor urbei.

Tin sa multumesc tuturor celor care au transmis semnale pozitive, care ma motiveaza sa continui.
Asigur din nou pe aceasta cale toti locuitorii municipiului Codlea ca nu voi candida la o functie in Parlamentul Romaniei ( cu toate ca mi s-a solicitat acest lucru) ; voi ramane in functia in care concetatenii m-au ales pentru a face din Codlea ceea ce am promis - un adevarat oras european -

Va multumesc!
Catalin George Muntean

HCL si preturi 2011

HCL si preturi 2012

HOTARAREA NR. 83 din 4 octombrie 2012

privind modificarea HCL nr 117/26.09.2011 privind aprobarea tarifelor pentru desfasurarea activitatilor de curatenie stradala, dezapezire si intretinere zone verzi pe doemniul public al municipiului Codlea

Consiliul municipal Codlea, intrunit in sedinta extrordinara in data de 4 octombrie 2012,

Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primarul mun Codlea,

Analizand Adresa nr 1424/02.10.2012 a SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL privind diminuarea tarifelor si preturilor pentru spatiile verzi, aprobate prin Anexa nr 2 la HCL nr 117/26.09.2011,

Vazand dispozitiile art.36 alin.3 lit.c si alin.6 pct.14 din Legea nr.215/2001 republicata, privind administrat,ia publica locala, coroborate cu coroborate cu dispozitiile art. 2 alin.3 din Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor, cu modificarile si completarile ulteriora

In temeiul art.45 alin 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala - republicata,

HOTARASTE

Art.1 Se aproba modificarea si completarea Anexei nr 2 aprobata prin art. 1 din HCL nr 117/26.09.2011 care va avea cuprinsul mentionat in anexa la prezenta HCL si care face parte integranta din aceasta.

Art.2. Primarul mun Codlea impreuna cu directorul SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

HCL si preturi 2012

Deszapezire 2011 (preturi)