Ordinea de zi a sedintei Consiliului local Codlea din 29 octombrie 2012

CONSILIUL LOCAL CODLEA
Nr.966/24.10.2012

C O N V O C A T O R


În conformitate cu dispoziţiile art.39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001/R/A, privind ad-ţia publică locală, se convoacă în ședinţă ordinară, membrii Consiliului municipal Codlea în data de 29 octombrie 2012, ora 16,00 la sediul Primăriei municipiului Codlea, când va fi supusă dezbaterii urmatoarea:

ORDINE DE ZI

PCT.1 Proiect de hotărâre iniţiat de viceprimarul mun.Codlea, privind aprobarea conturilor de executie ale UAT Mun Codlea pe trimestrul III anul 2012-Serviciul Contabilitate- Ref nr 359/17.10.2012 (C1)
PCT.2 Proiect de hotărâre, iniţiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe luna septembrie 2012 Serviciul Contabilitate- Ref nr 358/17.10.2012 (C1)
PCT.3 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul mun.Codlea, privind atribuirea unui spatiu pentru locuit în imobilul situat în str. Liliacului, Bl 12, Sc A, ap 1 - Serviciul Administrare Patrimoniu- Ref nr 360/17.10.2012 (C2+C4)
PCT.4 Proiect de hotărâre, iniţiat de un grup de consilieri locali, privind aprobarea lansarii procedurii de achizitie pentru intocmirea "Amenajamentului silvic al UAT Municipiul Codlea - perioada de valabilitate anii 2014-2023"- Sef OS Codrii Cetatilor nr 1146/13.06.2012 (C2+C3)
PCT.5 Proiect de hotărâre, iniţiat de primarul mun.Codlea, privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012 - Serviciul Contabilitate- Ref nr 362/22.10.2012 (C1)
PCT.6 Proiect de hotărâre, iniţiat de primarul mun.Codlea, privind utilizarea excedentului anual al bugetului local - Serviciul Contabilitate- Ref nr 363/22.10.2012 (C1)
PCT.7 Proiect de hotărâre, iniţiat de primarul mun.Codlea, privind atribuirea a 20,00 mp din spatiul cu destinaţia de sediu de partid, în vederea închirierii, către organizaţia locală a Partidului Conservator, aferent imobilului situat în mun Codlea str. Lungă nr 112-114 - Serviciul Administrare Patrimoniu- Ref nr 360/17.10.2012 (C2)
PCT.8 Proiect de hotărâre, iniţiat de primarul mun.Codlea, privind aprobarea efectuarii unui audit extern pentru a analiza activitatea economico - financiara la SC Servicii de Gospodărire Măgura Codlei SRL- Expunerea de motive a primarului si Serv Contabilitate cu privire la plata auditului.(C1+C5)
PCT.9 Proiect de hotărâre, iniţiat de primarul mun.Codlea, privind revocarea HCL nr 125/13.12.2010 privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinaţie decat cea de locuit, str. Panselutei FN (fosta CT de cartier) - Serviciul Administrare Patrimoniu- Ref nr 355/16.10.2012 (C4)
PCT.10 Proiect de hotărâre, iniţiat de primarul mun.Codlea, privind evaluarea unui imobil grădina (Magurii 55) precum și a unor imobile- locuinţe (Lateralţ 69 și Scheilor 11) - Serviciul Administrare Patrimoniu - Ref nr 361/17.10.2012 (C1)

DIVERSE:

- Solicitarea nr 1484/12.10.2012 adresată de SC Servicii de Gospodărire Măgura Codlei SRL privind identificarea unei soluţii de recuperare a creanţelor de la abonaţi.
- Informarea Arhitectului Șef nr 27147/24.10.2012 privind raportarea procentuală și comparativă a preţurilor și tarifelor practicate pentru activităţile de întreţinere zone verzi.